CESTA KE ZDRAVÉMU

SRDCI

Série diskuzních kulatých stolů v krajských městech na téma zlepšení péče pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami.

Do začátku v Brně zbývá:
Dní
Hodin
Minut
Vteřin

O PROJEKTU

Krajské diskuzní kulaté stoly

V mezinárodním srovnání je Česká republika považována za zemi s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, a to i v porovnání se zeměmi Evropské unie. V roce 2021 představovala dle ÚZIS tato onemocnění 41,8 % všech úmrtí v zemi, což znamená, že jsou hlavní příčinou úmrtí. I když dochází k poklesu úmrtí způsobených srdečními a cévními chorobami, a klesá také podíl hospitalizací kvůli nim, tento pozitivní trend může být ohrožen narůstajícími rizikovými faktory ve společnosti, jako je obezita, diabetes a zhoršující se demografická struktura populace. Stagnace nebo dokonce zhoršení socioekonomické situace a omezený přínos farmakoterapie, která byla zavedena na přelomu století (například nová antihypertenziva, statiny nebo intervenční léčba), mohou také ovlivnit tento vývoj.

Cílem projektu je upozornit na toto téma a na regionální úrovni diskutovat krajské podmínky pro implementaci Národního kardiovaskulárního plánu 2023-2033.

Kde se konference koná?

Konference se koná v jednotlivých krajích a příslušných městech. Celý program si můžete prohlédnout zde.

Kdy se konference koná?

Jednotlivé konference se konají od března do června letošního roku. Vyberte si termín, který vám vyhovuje.

SPEAKERŮ
0 +
MĚST
0
PARTNERŮ
0

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

Nadcházející události

Diskuzní kulaté stoly se postupně budou konat ve všech krajských městech ČR, závěrečná konference proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Kapacita jednotlivých akcí je velmi omezená.

PARTNEŘI

Akce se koná za podpory

Generální partner

Generální partner Novartis

Generální odborný partner

Hlavní partner

Hlavní partner VZP

Partneři

Partner IPSEN
Partner EUC
Partner Unilabs
Partner Styrax

Odborný partner

Odborný partner ČAKO
Odborný partner ČKS
Odborný partner SZU
Odborný partner Asociace krajů

Mediální partner

KONTAKT

Pořadatel akce EFCARE s.r.o.

TELEFON

+420 732 259 339

EMAIL

info@efcare.cz